Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Mońkach


Bieżące aktualności...

Wolne stanowiska w ramach subsydiowanych form wsparcia

Wolne stanowiska w ramach subsydiowanych form wsparcia: menedżer produktu, księgarz, sprzedawca, agent ubezpiezeniowy oraz piekarz.

POSZUKUJESZ LEGALNEJ PRACY W WIELKIEJ BRYTANII?

Agencja Pracy Tymczasowej Staffline z Wielkiej Brytanii organizuje spotkanie rekrutacyjne 13 lipca 2017 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej (p. nr 214) Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, ul....

Informacja dot. dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej

PUP w Mońkach informuje, iż z dniem 01.07.2017 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uchylił Rozporządzenie z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania refundacji...

Wsparcie dla młodych bezrobotnych - refundacja wynagrodzenia osobom do 30 r. ż.

PUP w Mońkach informuje, że cały czas posiada środki na refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych...

Informacja w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.  poz. 864) Powiatowy Urząd Pracy w...

Czytaj więcej w temacie: Bieżące aktualności...

7,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 26.121,30 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę