Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Mońkach


Zawartość stronOd 01.01.2016 r. Powiatowy Urząd Pracy w Mońkach realizował projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie monieckim (II)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie monieckim. Głównym rezultatem projektu było podjęcie zatrudnienia przez osoby zarejestrowane w PUP w Mońkach. W ramach projektu planowano osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej na następującym poziomie:
 • w grupie osób niepełnosprawnych – 17%,
 • w grupie osób długotrwale bezrobotnych – 35%,
 • w grupie osób o niskich kwalifikacjach – 48%,
 • dla osób niekwalifikujących się do żadnej z powyższych grup – 43%.
W ramach projektu wsparciem zostały objęte osoby poniżej 30r.ż. zakwalifikowane do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu pomocy II (tzw. wymagający wsparcia), które nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).


Grupę docelową projektu stanowiło 120 osób bezrobotnych do 30r.ż., w tym wsparciem zostały objęte:
 • 2 osoby niepełnosprawne,
 • 43 osób długotrwale bezrobotnych.
W ramach projektu, dla każdego z uczestników przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji zawodowej poprzedziła analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika. Na tej podstawie PUP realizował odpowiednio dobrane usługi i instrumenty rynku pracy.


Działania  w projekcie:
 • Pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe – 120 osób,
 • Staże – 85 osób,
 • Prace interwencyjne w Jednostkach Samorządu Terytorialnego – 9 osób,
 • Prace interwencyjne u przedsiębiorców prywatnych – 12 osób,
 • Bony szkoleniowe – 8 osób,
 • Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 6 osób.
 
Projekt realizowany był w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Wartość projektu wynosi 982 155 zł, w tym dofinansowanie ze środków EFS – 827 760,00 zł.
 
Harmonogram realizacji projektu POWER 2016
Miesiąc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.Pośrednictwo Pracy lub poradnictwo zawodowe  X  X X  X  X  X  X  X  X  X  X  X
2.Staże  X  X  X  X  X  X  X  X  X X  X  X
3.Prace Interwencyjne w JST  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X
4. Prace Interwencyjne u przedsiębiorców prywatnych  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X
5.Bony szkoleniowe    X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X
5.Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej                X  X  X  X  X
 
 
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę