Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Mońkach


Zawartość stronOd 01.01.2017 r. Powiatowy Urząd Pracy w Mońkach rozpoczął realizację projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie monieckim (III)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie monieckim. Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez osoby zarejestrowane w PUP w Mońkach. W ramach projektu planuje się osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej na następującym poziomie:
 • w grupie osób niepełnosprawnych – 17%,
 • w grupie osób długotrwale bezrobotnych – 35%,
 • w grupie osób o niskich kwalifikacjach – 48%,
 • dla osób niekwalifikujących się do żadnej z powyższych grup – 43%.
 •  
W ramach projektu wsparciem zostaną objęte osoby poniżej 30r.ż. zakwalifikowane do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu pomocy II (tzw. wymagający wsparcia), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Grupę docelową projektu będzie stanowić 110 osób bezrobotnych do 30r.ż., w tym wsparciem zostaną objęte:
 • 2 osoby niepełnosprawne,
 • 37 osób długotrwale bezrobotnych.
W ramach projektu, dla każdego z uczestników przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji zawodowej poprzedzi analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika. Na tej podstawie PUP realizować będzie odpowiednio dobrane usługi i instrumenty rynku pracy.
Działania zaplanowane w projekcie:
 • Pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe – 110 osób,
 • Staże – 70 osób,
 • Prace interwencyjne w Jednostkach Samorządu Terytorialnego – 7 osób,
 • Prace interwencyjne u przedsiębiorców prywatnych – 7 osób,
 • Bony szkoleniowe – 8 osób,
 • Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 12 osób
 • Bony zasiedleniowe – 6 osób.
 
Projekt będzie realizowany w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Wartość projektu wynosi  1 021 936,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków EFS – 861 288,00 zł.
 
Harmonogram realizacji projektu POWER 2017
Miesiąc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.Pośrednictwo Pracy lub poradnictwo zawodowe X X X X X X X X X X X X
2.Staże X X X X X X X X X X X X
3.Prace Interwencyjne w JST X X X X X X X X X X X X
4. Prace Interwencyjne u przedsiębiorców prywatnych X X X X X X X X X X X X
5.Bony szkoleniowe   X X X X X X X X X X X
6.Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej           X X X X X X X
7. Bony zasiedleniowe         X X X X X X X X
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę