INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Mońkach


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstały w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Lista zawodów
Kod Nazwa
315405 Informator lotniskowej służby informacji powietrznej
422501 Informator ruchu pasażerskiego
251901 Informatyk medyczny
421401 Inkasent
325502 Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy
311211 Inspektor budowlany
311212 Inspektor budowy dróg
311213 Inspektor budowy mostów
242229 Inspektor do spraw obrotu hurtowego lekami
515101 Inspektor hotelowy
335905 Inspektor kontroli handlu i usług
242211 Inspektor nadzoru budowlanego
325513 Inspektor obrony cywilnej
311214 Inspektor ochrony przeciwpożarowej
325503 Inspektor ochrony radiologicznej
325504 Inspektor ochrony środowiska
242214 Inspektor pracy
325514 Inspektor sanitarny
311402 Instalator systemów alarmowych
311404 Instalator systemów telewizji przemysłowej
342301 Instruktor fitness
342302 Instruktor gimnastyki korekcyjnej
325505 Instruktor higieny
323006 Instruktor hipoterapii
342303 Instruktor jazdy konnej
516502 Instruktor nauki jazdy
342304 Instruktor odnowy biologicznej
342305 Instruktor rekreacji ruchowej
342306 Instruktor rytmiki
342308 Instruktor sportów ekstremalnych
342307 Instruktor sportów siłowych
342201 Instruktor sportu
342202 Instruktor sportu osób niepełnosprawnych
754203 Instruktor strzałowy
342309 Instruktor sztuki walki
235502 Instruktor tańca
516501 Instruktor techniki jazdy
325903 Instruktor terapii uzależnień
515102 Intendent
732303 Introligator poligraficzny
432102 Inwentaryzator
214306 Inżynier inżynierii środowiska – systemy wodociągowe i kanalizacyjne
214910 Inżynier pożarnictwa
243301 Inżynier sprzedaży
243401 Inżynier sprzedaży technologii i usług teleinformatycznych
252302 Inżynier systemów i sieci komputerowych
214919 Inżynier włókiennik
214104 Inżynier zaopatrzenia, transportu i magazynowania

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę